Güzel Sanatlar Merkezi İlk Meyvelerini Vermeye Başladı